algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  Nika van Stiphout Coaching. 

 

Laatst gewijzigd per 1 februari 2023

 

Geldend voor alle leerlingen, deelnemers, bedrijven en particulierenafnemers van workshops, afnemers van een online cursus, afnemers van les/coaching en/of therapie (vanaf eerste contact online of live):

 

Zang- gitaar- en baslessen: 

* Een (proef)zangles dien je altijd in voren te betalen. Behalve wanneer deze door Nika gratis wordt aangeboden.

 

* Je kunt alleen een les ontvangen wanneer betaling voltooid is of wanneer er een begin gemaakt is aan de termijnbetaling. 

 

* Je kunt alleen betalen in termijnen. Houd er alsjeblieft rekening mee dat de termijn data altijd doorlopen, ook al heb je op die dag of die week misschien geen les gepland staan. Je bent verplicht het aantal lessen wat je hebt afgesproken van de strippenkaart of het abonnement te betalen, ongeacht of je wel of niet komt. De termijnen lopen door totdat het laatste bedrag betaald is. Het kan dus voorkomen dat je al meer lessen betaald hebt dan dat je hebt gevolgd. Deze heb je dan nog tegoed. Of je hebt al meer lessen gevolgd en moet deze achteraf nog even betalen.

 

* Een docent kan ten alle tijden, zonder overleg met jou, een les laten vervallen of je les verzetten (datum en tijd worden in overleg met jou gepland). Uiteraard wordt er naar gestreefd dit zo min mogelijk voor te laten komen. Je wordt natuurlijk direct op de hoogte gesteld wanneer een docent niet aanwezig kan zijn en de les verzet of afmeldt.


*Restitutie van een factuur/van zanglessen/van een strippenkaart of abonnement is in geen geval mogelijk.

 

*  In de vakanties lopen de lessen door, tenzij de leerling of docent afmeld. Wanneer een docent op vakantie is wordt dit tijdig gecommuniceerd. 

 

 

 

Strippenkaart:

* Een les annuleren bij een strippenkaart kan tot 24 uur van te voren kosteloos. Meld je je af binnen 24 uur, dan wordt er een les van je strippenkaart afgeschreven. Dit omdat de lessen vaak ver van te voren vast gelegd worden en hierdoor andere leerlingen niet terecht kunnen. 

 
* Een les verzetten kan binnen de geldigheidsduur van je strippenkaart en/of in overleg met je docent. 

 

* Een strippenkaart is half jaar geldig vanaf moment van ontvangst van factuur.


*Restitutie van een factuur/van zang- gitaar of baslessen is in geen geval mogelijk.

 

* Heb je een strippenkaart gekocht maar heb je nog geen tijd om te lessen? Geef dit aan! Anders heb je kans dat je strippenkaart verloopt. Wanneer je het aangeeft kunnen we kijken naar wanneer je wel kunt starten en kunnen we de betaling even bevriezen/pauzeren. Je kunt je strippenkaart eenmalig 2 maanden bevriezen. Hiervoor worden €20,00 administratiekosten in rekening gebracht. 

 

* Is je strippenkaart verlopen (tot maximaal 3 maanden)? Dan kun je voor €5,00 per les je lessen eenmalig 3 maanden verlengen. 

* Je kunt een strippenkaart of abonnement niet eerder opzeggen dan de einddatum van de kaart of het abonnement. Zie je echt geen andere oplossing dan wordt er een afkoopsom in rekening gebracht van €25,00 per resterende maand. 

 

*Je dient een les die je afmeld binnen een maand in te halen anders vervalt het tegoed. 

 

* De agenda die leidend is, is die van Logifit. Neem je de lessen over in je eigen agenda, let dan goed op!

 

 


Abonnement
* Een les annuleren bij een abonnement kan tot 24 uur van te voren kosteloos. Meld je je af binnen 24 uur, dan wordt er een les van je abonnement afgeschreven. Dit omdat de lessen vaak ver van te voren vast gelegd worden en hierdoor andere leerlingen niet terecht kunnen. 

 

* Een les verzetten kan binnen de geldigheidsduur van je abonnement en/of in overleg met je docent. 

*Restitutie van een factuur/van zanglessen is in geen geval mogelijk.

* Je kunt een strippenkaart of abonnement niet eerder opzeggen dan de einddatum van de kaart of het abonnement. Zie je echt geen andere oplossing dan wordt er een afkoopsom in rekening gebracht van €25,00 per resterende maand. 

*Je dient een les die je afmeld binnen een maand in te halen anders vervalt het tegoed. 

 

* De agenda die leidend is, is die van Logifit. Neem je de lessen over in je eigen agenda, let dan goed op!

 

 

 

Workshops

* Bij afmelding van deelname aan een workshop is restitutie in geen geval mogelijk. 

 

*Betaling van de factuur van een workshop dient in één keer te geschieden, maximaal op de vervaldatum van de factuur, (meestal maximaal 14 dagen vóór de workshop), of een andere, met Nika overeengekomen, datum.

 

*Wanneer je je factuur niet hebt betaald of je termijnen niet betaald ontvang je geen les.  Hetzelfde geldt voor workshops en een online cursus. 

 

 * Bij achterstallige betaling kan een incassobureau ingeschakeld worden. 

De hierbij komende kosten zijn voor rekening van de leerling of afnemer van workshop of online cursus.

 

* Restitutie op betaalde lesgelden, een online cursus, workshop, of een strippenkaart is in geen geval mogelijk.

 

* Bij afmelding van deelname binnen 14 dagen van de workshop, vervalt de eerste factuur en worden er €20,00 annuleringskosten in rekening gebracht zodat de workshop voor andere deelnemers nog kan plaatsvinden.

 

* Bij afmelding van deelname of niet deelnemen aan een workshop na betaling van de factuur is restitutie niet in geen geval mogelijk.

 

Overig;

 * Lessen, het volgen van een online cursus, workshop, therapie of coaching bij Nika van Stiphout is geheel op eigen risico. Nika van Stiphout  is nooit aansprakelijk voor lichamelijk letsel of lichamelijke klachten na start van het volgen van lessen bij Nika van Stiphout Coaching.

 

Nika van Stiphout Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, of beschadiging van eigendommen van de leerling. Het betreden van de les locaties is geheel op eigen risico.

 

* Het is niet mogelijk om geld van cadeaubonnen terug te krijgen.

 

*  Het is niet toegestaan de teksten, video's, materialen van de online cursussen, trainingen, coaching te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.  

 

* Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus, event, training, coaching, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

* Nika streeft ernaar de materialen levenslang online toegankelijk te houden voor de deelnemers, maar dit kan ze niet garanderen. Als de materialen worden verwijderd of worden verhuist naar een andere URL zal ze dit tijdig, per mail, doorgeven. Zodat je de video's kunt downloaden  of bewaren. Nika zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

* Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een zangles, workshop of online cursus, live training, coaching of consultancy is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer.

 

* Wanneer de verzendservice van Nika van Stiphout Coaching de online cursus naar uw mail verstuurd heeft (en u dus toegang heeft tot de digitale inhoud) komt uw herroepingsrecht per direct te vervallen.

 

 * Na de abonnement periode van 3 maanden wordt deze automatisch verlengd met dezelfde duur. Het is vanaf dat moment. Opzeggen kan in de laatste week van de vooraf gaande maand. Bijvoorbeeld in de laatste week van januari, dan is je laatste maand februari. Dus geef op tijd  aan wanneer je een abonnement wilt opzeggen.

 
Let op;
Volg je een proefles/les bij Celeste, Lisa of Yoru, dan kun je in contact komen met Celeste, Lisa Yoru via zanglesbijceleste@hotmail.com, lisanobel@live.nl of artiest.yoru@outlook.com. Hier mag je ook een mailtje naar toe sturen mocht je niet kunnen komen of vertraagd zijn. Je kunt niet met hen in contact komen via ons telefoonnummer.

 

 

 

* De algemene voorwaarden kunnen op ieder moment aangepast worden.