algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  Nika van Stiphout Coaching. 

 

Laatst gewijzigd per 23 juni 2019.

 

Geldend voor alle leerlingen, deelnemers, bedrijven en particulierenafnemers van workshops, afnemers van een online cursus, afnemers van les/coaching en/of therapie (vanaf eerste contact online of live):

 

* Een proefles of workshop dien je altijd in voren te betalen. Behalve wanneer deze door Nika gratis wordt aangeboden.

 

* Je kunt alleen een les of workshop ontvangen wanneer betaling voltooid is of wanneer er een begin gemaakt is aan de termijnbetaling. 

* Een les annuleren bij een strippenkaart kan tot 48 uur van te voren kosteloos.  Binnen 48 uur van te voren wordt er 50% in rekening gebracht. Annuleer je binnen 24 uur dan wordt er 100% in rekening gebracht. Dit omdat de lessen vaak ver van te voren vast gelegd worden en hierdoor andere leerlingen niet terecht kunnen. Per strippenkaart kun je eenmalig kosteloos afzeggen met betrekking tot ziekte of overmacht.

* Een les annuleren bij een abonnement kan 2 maal per abonnement, mits 48 uur van te voren kosteloos. En kan 2 keer per abonnement kosteloos, 48 uur van te voren kosteloos wanneer binnen de frequentie wordt ingehaald (dus wanneer je 2 keer per maand les hebt, je nog steeds 2 maal die maand les hebt). Daarna wordt de lessen, binnen 48 uur van te voren afgezegd, 50% in rekening gebracht. Annuleer je binnen 24 uur dan wordt er 100% in rekening gebracht.  

* Bij een no-show bij een zangles of workshop is geen restitutie mogelijk. Indien er nog niet is betaald wordt er 100% in rekening gebracht.

 

 

* Bij afmelding van deelname aan een workshop binnen 48 uur is restitutie in geen geval mogelijk.

 

* Nika kan ten alle tijden, zonder overleg met jou, een les laten vervallen of je les verzetten (datum en tijd worden in overleg met jou gepland). Uiteraard wordt er naar gestreefd dit zo min mogelijk 

 

* Het betalingstermijn van een strippenkaart is maximaal 14 dagen,  minimaal voor je eerst volgende les. Behalve als er andere termijnen zijn afgesproken in de factuur.

 

* Wanneer je nadat je een factuur ontvangen hebt (binnen het herroepingstermijn van 14 dagen), om een reden niet verder wilt met de zanglessen of niet meer wilt deelnemen aan een workshop, worden er annuleringskosten in rekening gebracht. (Ook bij betaling in termijnen).

Deze kosten bedragen €15,00. De factuur wordt alleen gestuurd nadat er mondeling of schriftelijk bevestigd is door te willen gaan met de lessen en op welke manier.  .

 

*  In de vakanties lopen de lessen door, tenzij de leerling of Nika afmeld. Wanneer Nika op vakantie is wordt dit tijdig gecommuniceerd. 

 

* Betalen in termijnen is mogelijk. Houd er wel rekening mee dat de termijn data gewoon doorlopen, ook al heb je op die dag of die week misschien geen les gepland hebt staan. Je bent verplicht het aantal lessen wat je hebt afgesproken te betalen, ongeacht of je wel of niet komt. De termijnen lopen door totdat het laatste bedrag betaald is. Het kan dus voorkomen dat je al meer lessen betaald hebt dan dat je gevolgd hebt. Deze heb je dan nog tegoed. Of je hebt al meer lessen gevolgd en moet deze achteraf nog even betalen.

 

 

*Wanneer je je factuur niet hebt betaald of je termijnen niet betaald ontvang je geen les.  Hetzelfde geldt voor workshops en een online cursus. 

 

 * Bij achterstallige betaling kan een incassobureau ingeschakeld worden. 

De hierbij komende kosten zijn voor rekening van de leerling of afnemer van workshop of online cursus.

 

* Restitutie op betaalde lesgelden, een online cursus, workshop, of een strippenkaart is in geen geval mogelijk.

 

* Contant betaling is niet mogelijk. 

 

* Bij afmelding van deelname of niet deelnemen aan een workshop na het ontvangen van de factuur wordt er 50% in rekening gebracht.

 

* Bij afmelding van deelname of niet deelnemen aan een workshop na betaling van de factuur is restitutie niet in geen geval mogelijk.

 

* Een strippenkaart is half jaar geldig.

 

* Op je laatst ingeplande les van je strippenkaart laat je aan de docent weten of je verder wilt met de lessen. Laat je dit niet weten of wil je niet verder dan wordt de volgende leerling op de wachtlijst ingepland. 

 

* Het heeft geen nut om veel eerder te arriveren bij je les omdat een andere leerling op dat moment nog les heeft. Je zult dan beneden in de hal moeten wachten.

 

 * Lessen, het volgen van een online cursus, workshop, therapie of coaching bij Nika van Stiphout is geheel op eigen risico. Nika van Stiphout  is nooit aansprakelijk voor lichamelijk letsel of lichamelijke klachten na start van het volgen van lessen bij Nika van Stiphout Coaching.

 

Nika van Stiphout Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, of beschadiging van eigendommen van de leerling. Het betreden van de les locaties is geheel op eigen risico.

 

* Het is niet mogelijk om geld van cadeaubonnen terug te krijgen.

*  Het is niet toegestaan de teksten, video's, materialen van de online cursussen, trainingen, coaching te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.  

 

* Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus, event, training, coaching, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

* Nika streeft ernaar de materialen levenslang online toegankelijk te houden voor de deelnemers, maar dit kan ze niet garanderen. Als de materialen worden verwijderd of worden verhuist naar een andere URL zal ze dit tijdig, per mail, doorgeven. Zodat je de video's kunt downloaden  of bewaren. Nika zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

* Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een zangles, workshop of online cursus, live training, coaching of consultancy is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer.

 

* Wanneer de verzendservice van Nika van Stiphout Coaching de online cursus naar uw mail verstuurd heeft (en u dus toegang heeft tot de digitale inhoud) komt uw herroepingsrecht per direct te vervallen.

 

 * Na de contractperiode van een jaar of halfjaar abonnement wordt deze automatisch verlengd met dezelfde duur. Het is vanaf dat moment, na de lessen van een jaar of halfjaar, mogelijk om per maand op te zeggen, met inachtneming van een maand opzegtermijn. Opzeggen kan in de laatste week van de vooraf gaande maand. Bijvoorbeeld in de laatste week van januari, dan is je laatste maand februari. Dus geef op tijd  aan wanneer je een abonnement wilt opzeggen.

* Bij een abonnement is het alleen mogelijk een les te verzetten binnen de abonnementsperiode. Dus bijvoorbeeld binnen dezelfde week, binnen dezelfde twee weken of binnen dezelfde maand. Lukt dit niet dan kan de les niet worden ingehaald en vindt er geen restitutie plaats. 

* Een abonnement in frequentie omhoog aanpassen kan op ieder gewenst moment. De frequentie naar beneden aanpassen kan na 3 maanden.

* Bij afwezigheid van de docent zal er een vervanger worden geregeld  of wordt er in overleg een andere datum ingepland.


* De abonnementsprijzen zijn een gemiddelde. Samen wordt er een inschatting gemaakt met betrekking tot vakanties of afwezigheidsperiode. 

* Vanaf 1 augustus 2021 kan de betaling van een abonnement via automatische incasso verlopen, tot die tijd moet het geld handmatig overgemaakt worden naar aanleiding van de factuur.

 

* De algemene voorwaarden kunnen op ieder moment aangepast worden.


werkwijze corona pandemie

13 mei 2020.

Het Coronavirus is iets waar we met z'n allen komende tijd mee moeten leven. Misschien nog wel voor een lange tijd zelfs. We moeten nog beter op elkaar letten, (net zoals altijd) aardig voor elkaar zijn en rekening met elkaar houden.

Op dit moment, 13 mei 2020, zitten we midden in wat versoepelingen. Hopelijk gaat dit goed en krijgen we hierdoor weer wat meer mogelijkheden en vrijheden.
Voor Nika van Stiphout (zang) coaching houdt dit in dat we na maanden van alleen online lessen en coaching ook weer langzaam face to face afspraken kunnen aannemen en inplannen. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee!

Algemene richtlijnen leidend vanuit de RIVM: 
- Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.
- We wassen onze handen vaak en goed.
- We schudden geen handen. 
- We hoesten in onze elleboog.
- We zitten niet aan ons gezicht.
- We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.

Maatregelen die worden genomen door Nika van Stiphout Coaching volgens het protocol van de RIVM:
- In wijkhuis de Fonkel zullen looproutes uitgezet worden.
- Wanneer wijkhuis de Fonkel dicht is zal Nika je beneden op komen halen. Het kan zelfs zo zijn dat wanneer de Fonkel open is Nika je ook zal op komen halen met betrekking tot de looproutes.
- Posters met instructies zijn aanwezig buiten en in de ruimte.
- De lessen en coaching worden nog steeds zoveel mogelijk online gegeven.
- De lessen die op locatie plaats vinden, vinden uitsluitend plaats op minimaal 1.5e meter afstand.
- De leerling blijft aan de rechterkant van de ruimte en Nika aan de linkerkant. Zo is ten alle tijden meer dan 1,5e meter gewaarborgd.
- Het raam blijft open staan voor extra ventilatie en frisse lucht.
- De deur van de lesruimte blijft zoveel mogelijk open staan en wordt uitsluitend aangeraakt door Nika.
- Bij binnenkomst en bij het naar buiten gaan wordt verplicht door Nika en de cursisten de handen gereinigd met desinfectie gel die aanwezig is in de lesruimte.
- Nika maakt na iedere les het lokaal en gebruikte spullen schoon met desinfectiespray voor oppervlakten.
- Raak zo min mogelijk spullen aan.
- Nika voert bij iedere leerling de gezondheidscheck volgens de adviezen van het RIVM uit.
- Kom zoveel mogelijk alleen naar de les. Brengt of haalt iemand je? Deze persoon mag buiten het wijkhuis wachten.

Wat houdt dit in voor de privé en duo zanglessen, therapie of coaching?

Deze kunnen vanaf 20 mei zowel online als op locatie plaats vinden. Houdt zoveel mogelijk afstand van elkaar. Er zijn bij een privé les maximaal 2 mensen aanwezig in het lokaal.  Er zijn bij duo lessen maximaal 3 mensen aanwezig in het lokaal. Kom zoveel mogelijk alleen. We blijven ten alle tijden op 1,5e meter afstand.

Zingen zangles zang zangeres proefles helmond eindhoven noord-brabant zangcoach lesmethode uniek workshops